ชุดพื้นรถมี 5 ชิ้น
 
-เบาะคู่หน้า ซ้าย-ขวา = 2 ชิ้น
-เบาะแถว 2 = 1 ชิ้น
-เบาะแถว 3 = 1 ชิ้น
-ฝาท้าย (A) = 1 ชิ้น
 
 
Visitors: 685,028