TRITON CAB 2015-NOW

ดูภาพเพิ่มเติมเฉพาะสีได้ที่ ลิ้ง ด้านบน

 

ในชุดพื้นรถมี  3 ชิ้น

เบาะคู่หน้า ซ้าย-ขวา  =  2 ชิ้น

เบาะแถว 2  =  1 ชิ้น

ราคาสินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว

Visitors: 684,586